Podatki o šoli

Podatki o učencu

Podatki o starših/skrbnikih


Naročam:

Naročil po telefonu ne sprejemamo. Naročeno vam bomo zagotovili najkasneje do 30. 8., razen v primeru, če katera od založb ne izda učbenikov ali delovnih zvezkov pravočasno ali z zamudo (ponatis). V tem primeru vas bomo obvestili in manjkajoče knjige dobite kasneje. Cene so informativne. V primeru dviga cen s strani založnika, se cene v ponudbi spremenijo. Seznam nam je poslala šola. Če vam karkoli v tem sporočilu ni razumljivo nas pokličite.

IZJAVA: S podpisom potrjujem naročilo učbenikov in delovnih zvezkov. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Kupec s podpisom dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca, ki mu je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01).

Po e pošti boste dobili podrobni seznam naročenih učbenikov in delovnih zvezkov.